Wideokonferencja - wg Wikipedii to interaktywna komunikacja multimedialna, realizowana zazwyczaj za pomocą komputerów desktopowych, polegająca na przesyłaniu z dużą prędkością obrazu oraz dźwięku w czasie rzeczywistym pomiędzy odległymi lokalizacjami. Osoby posiadające sprzęt umożliwiający wykorzystywanie wideokonferencji mogą między sobą rozmawiać i jednocześnie widzieć się nawzajem.

Wideokonferencja

wg powyższej definicji wymaga aktualizacji, aby wiernie oddać stan na dzień dzisiejszy ...

Początki wideokonferencji sięgają czasów, kiedy łącza internetowe miały zbyt niską przepustowość, aby wideokonferencja mogła być realizowana za ich pośrednictwem, a głównym medium transmisyjnym były telefoniczne linie ISDN. Z tych czasów wywodzą się wideoterminale oraz koncepcja centralnego przetwarzania (transkodowania) protokołów i sygnałów audio/wideo w połączeniach wielostronnych przez tzw. mostki wideokonferencyjne MCU. Rozwiązania te charakteryzują się skomplikowaną architekturą, słabą skalowalnością i wysoką ceną.

więcej...

Dziś wideokonferencja jest możliwa z dowolnego urządzenia: komputera, tabletu, smartfonu, czy dedykowanego terminala do sal konferencyjnych bez dedykowanych i kosztownych urządzeń infrastrukturalnych (mostków itp.). Ich miejsce zastąpiło oprogramowanie, które możemy uruchomić na standardowym serwerze, komputerze lub maszynie wirtualnej. Nowa koncepcja i algorytmy kodowania wielowarstwowego (SVC) pozwalają uzyskać skalę i jakość połączeń nie osiągalną dla tradycyjnych rozwiązań, np. wideokonferencje w UltraHD, w 3D, czy oparte o rzeczywistość wirtualną (VR). Dziś wideokonferencja staje się powszechną formą komunikacji, dlatego  musi być łatwa we wdrożeniu, przystępna cenowo i stabilnie działająca na łączach bez QoS, typu publiczny Internet.

Kamera HD jest niezbędnym elementem każdej wideokonferencji. Od jakości rejestrowanego przez nią obrazu, zależy w dużej mierze jakość wideokonferencji.

Wyróżniamy dwa rodzaje kamer  HD:

  • statyczne, czyli nieruchome, najczęściej stosowane do objęcia perspektywy kilku osób zgromadzonych wokół komputera
  • ruchome PTZ, najczęściej stosowane w salach konferencyjnych, które dają możliwość objęcia całej perspektywy sali oraz sterowania nią i dokonania przybliżeń na wybrane aspekty: np. na poszczególnych uczestników, tablicę, flipchart